Aplica structura liniara si alternativa (2)


Rezolvati urmatoarele probleme, realizand algoritmi ce combina structura liniara si cea alternativa. Pentru fiecare algoritm specificati:
- enuntul
- algoritmul in pseudocod
- programul C++
- descrierea algoritmului in limbaj natural
- exemplu de 2 seturi de date de intrare si de iesire
 1. Se citeste un numar de trei cifre. Sa se formeze un numar de patru cifre egale cu cifra zecilor primului numar citit. Exemplu: daca numarul citit este 285 se va forma si afisa numarul 8888.
 2. Se citesc 3 numere de cate patru cifre fiecare. Sa se afiseze suma cifrelor acestor numere.
 3. Se citeste un numar de patru cifre si o cifra c. Sa se specifice daca cifra c apare sau nu in numar.
 4. Se citeste un numar de patru cifre si o cifra c. Sa se specifice de cate ori apare cifra c in numar.
 5. Se citesc 3 numere intregi. Sa se afiseze intervalul minim in care apar aceste numere. Exemplu: daca la intrare se citesc 23, 561, 103, atunci se va afisa [23, 561].
 6. Se citesc 3 numere si doua valori a si b. Sa se afiseze care dintre numerele citite sunt in intervalul inchis [a,b].
 7. Se citeste un numar natural n. Verificati daca n este un patrat perfect. De exemplu, daca se citeste 25 se va afisa “DA”, iar pentru 30 se va afisa “NU”.
 8. Se citesc 4 numere de patru cifre. Afisati pentru fiecare numar citit produsul tuturor cifrelor sale.
 9. Se citesc 3 numere de patru cifre. Afisati cate dintre ele sunt numere “inchise”. Un numar este inchis daca incepe si se termina cu aceiasi cifra. Exemplu: pentru 3412, 6026, 3513, se va afisa 2 (6026 si 3513 sunt numere “inchise”).
 10. Se citeste un numar cu patru cifre. Afisati diferenta in modul maxima dintre doua cifre alaturate din numarul dat. Exemplu: pentru 7192 se va afisa 8 (diferenta intre 9 si 1 e cea mai mare).
 11. Se citesc două numere x şi y. Verificati daca numerele sunt consecutive. Exemple: x=88, y=90 nu sunt consecutive, x=4, y=5 sunt consecutive, x=65, y=64 sunt consecutive.
 12. Se citesc două numere n şi k. Verificati daca n se divide prin k.
 13. Se citeste un numar cu exact 4 cifre. Sa se formeze cel mai mare numar intreg posibil folosind prima si ultima cifra a numarului citit.
 14. Se citesc trei cifre x,y,z, nenule. Sa se formeze si afiseze toate numerele de trei cifre care se pot forma cu x,y,z, care incep cu x si sunt pare. Daca nu se poate forma niciunul se va afisa mesajul “Nu exista”.

Fisa printabila cu setul 1 si setul 2 de aplicatii la structuri liniare si alternative